תגובות לתמונה

פצצה של רכב
ופגז אם הרכב הייה בשחור וניקלים.

fayzak
מחליפת הטוסון ix35 מוצגת בתערוכת המכוניו
דרג את התמונה
נמוך 1   2   3 גבוה
הוסף תגובה לתמונה

ציון התמונה 2941

קרא את כל התגובות


>>>חזרה לגלריה

<<<תמונה הבאה

>>>תמונה קודמת

עמודים: